Dette er Dataskup-prisen

Statutter for Dagbladets stiftelses pris for undersøkende datajournalistikk:

1 Formål
a) Prisen gis for fremragende, selvstendig undersøkende journalistisk arbeid der journalist/redaksjon i særlig grad har benyttet dataverktøy i research, tilgjengeliggjøring, analyse og/eller presentasjon. b) Prisen skal inspirere og stimulere til økt bruk av dataverktøy i det journalistiske arbeidet og bidra til kompetansedeling i form av innsendte metoderapporter. Du kan melde deg  konferansen her. 2 Prisen
a) Prisen deles ut årlig dersom juryen finner kvalifiserte arbeider. I tillegg til selve prisen kan juryen dele ut diplomer og hedersbevisninger. Les mer →