Finn informasjon i sosiale medier

Presentasjonen til Ståle de Lange Kofoed fra Instiutt for Journalistikk