NRK skal grave dypere

Gjennom det neste året skal prosjektredaktør Lars Kristiansen jobbe dedikert for å øke den undersøkende journalistikken i NRK. Han mener det viktigste er å gi journalistene rette ressurser når den gode ideen oppstår.

GRAVESJEF: Lars Kristiansen er prosjektredaktør for undersøkende journalistikk i NRK. Foto: Paul André Sommerfeldt.

I midten av februar var ansatte fra alle distriktskontorene i NRK samlet til graveseminar på Media City Bergen. Seminaret var et ledd i en pågående satsing som skal sørge for mer dyptpløyende journalistikk i NRK framover.

– Noe av det vi har gjort et å lage et forum for de beste folkene i NRK. Her kan de møtes både fysisk og digitalt for å jobbe sammen og bli bedre, forteller prosjektredaktør Lars Kristiansen.

Redaktøren er opptatt av at både journalister og ledere må få mulighet til å øke sin kompetanse rundt gravejournalistikk.

– Det å lede undersøkende journalistikk er en egen sportsgren som man ikke alltid har nok trening i der hvor ideen tilfeldigvis oppstår, sier Kristiansen.

På kryss og tvers 
For et mediehus som til enhver tid skal favne om hele Norge, handler det mye om å organisere seg på en god måte på tvers av distriktskontorene for å skape journalistiske resultater.

– Vi har opprettet noen ulike varianter rundt om i landet. Region sør og region nord har hvert sitt gravenettverk der det er avsatt ressurser som jobber sammen en periode. Men det viktigste må være at vi syr de gode ideene med de folkene og de ressursene som journalistene våre trenger.

Ny medievirkelighet
Kristiansen forteller videre at gravesatsingen både springer ut fra NRKs vedtekter om å drive folkeopplysning, men at tidspunktet også henger sammen med dagens medievirkelighet.

– I en medieflom som er helt ekstrem fra før har det å by på godt, gjennomarbeidet og riktig innhold blitt en enda viktigere del av jobben. Samtidig har vår oppgave som formidler av annen type informasjon blitt mindre viktig, fordi du har denne informasjonen tilgjengelig fra hundre andre kilder. Ofte direkte fra dem det gjelder, sier Kristiansen.

«Strikketøy i skuffen»
På graveseminaret i Bergen ble uttrykket «å ha et strikketøy i skuffen» brukt som et bilde på at NRK sine journalister til enhver tid bør ha et prosjekt de jobber med parallelt med den daglige nyhetsdekningen.

Dette mener Kristiansen at de NRK-ansatte kan bli bedre på.

– De tradisjonelle etermediene har mange flater de skal fylle, og her gjør våre folk en veldig god jobb. Men jeg mener vi må kunne forvente at journalister har research-oppdrag i skuffen som de holder varme og kommer tilbake til. Så må vi som ledere ta ansvar for å realisere og putte inn ressurser når tiden er inne for det, sier redaktøren.

Vil samarbeide med UiB
At det koster penger å lage god gravejournalistikk er ingen hemmelighet. Kristiansen er derfor svært glad for at Universitetet i Bergen i år planlegger å åpne et nytt senter for undersøkende journalistikk med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.

– Jeg ser på dette som en enestående mulighet til en bransje som er økonomisk presset. Den ene siden er at vi selv må jobbe med å kutte kostander, drive mer effektivt og finne nye inntektskilder. Men vi trenger også incitament og hjelp av denne typen. Her kan lokalaviser komme og jobbe tre-fire måneder med viktige prosjekter. Det kan bli utrolig viktig for lokaldemokratiet, sier Kristiansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *