Årsmøtet 2015

Det innkalles herved til årsmøte i Stiftelsen SKUP, Org.nr. 977 291 836,
fredag den 20. mars 2015. Årsmøtet finner sted på Quality Hotel Tønsbergs møterom «Ildverket», i forbindelse med avviklingen av SKUP-konferansen 2015.

Dagsorden for årsmøtet er som følger:

Sak 1 Konstituering
a) Ordstyrer
b) Referent
c) To personer til å undertegne protokollen
d) Tre personer til tellekorps
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble publisert på www.skup.no den 27. februar.
Sak 3
Årsberetning 2014-2015
Styrets beretning for 2014
Styret fremlegger sin årsberetning om stiftelsens aktivitet siden årsmøtet 2014.
Sak 4
Revidert regnskap
Revidert regnskap, noter, balanse og revisjonsberetning
Årsmøte får fremlagt regnskapet mv. for regnskapsåret 2014.
Sak 5 Budsjett 2015
Styret legger frem forslag til budsjett for regnskapsåret 2015
Sak 6
 
Budsjett 2016
Styret legger frem forslag til budsjett for regnskapsåret 2016
Sak 7 Handlingsplan 2015-2017
Styret legger frem handlingsplan for årene 2015-2017
Sak 8

 Sak 9

Kontrollutvalgets rapport
Kontrollutvalget legger frem sin rapport for årsmøtetValg
Valg til stiftelsens styre, Råd, Kontrollkomité, Valgkomité og revisor

 Protokoll årsmøtet 2015