Digital sikkerhet

De siste årene har fokus på digitalt kildevern, datasikkerhet og personvern økt kraftig. Som journalist er det viktig å ta noen enkle forholdsregler for å unngå at dataene dine kommer på avveie.

Foto: www.truecryt.com

Foto: www.truecryt.com


Kildevernet er anerkjent som en av grunnpilarene i journalistikken. Men lovnader om anonymitet og absolutt kildevern krever at du som journalist har sørget for at du har sikret dine data og din kommunikasjon med kilden. Det finnes et utall forskjellige verktøy og plattformer for digital sikkerhet. Her er bare et lite utvalg. Har du selv erfaring med et godt verktøy som kolleger bør kjenne til, ta kontakt med sekretariatsleder Jens Egil Heftøy.

Anonymitet
TOR eller «The Onion Router» er et nettverk som gjør det mulig å surfe og kommunisere anonymt på internett. Det meget omfattende nettverket består av hundretusenvis av maskiner over hele verden, som har til hensikt å gjøre det vanskeligere å spore hvor brukeren kommer fra. TOR har programvare for Windows, OS X, Linux, Android og Nokia Maemo. Er du svært datakyndig kan du også laste ned kildekoden.TOR

Det er også laget en TOR-versjon av operativsystemet Tails. Dette er et Linux-basert operativsystem som kan startes fra minnepinne eller en CD. Tails her konstruert utelukkende for å ivareta personvern og anonymitet og etterlater ingen spor på PC-en det startes fra.

I tillegg til anonym nettbruk gir TOR også tilgang til «The Hidden Web», en underskog av nettsider som kan være svært nyttige i journalistisk arbeid. Her finner du litt om hvordan du kan koble deg til de hemmelige sidene på nettet.

TOR og NSA
TOR-prosjektet ble etablert av den amerikanske marinen for å ivareta sikker kommunikasjon innad i marinen og er delvis finansiert av den amerikanske staten. Likevel viser de lekkede dokumentene fra Edward Snowden at NSA ikke har vært i stand til å bryte seg inn i TOR-nettverket. Nettverket anses derfor fortsatt for å være rimelig sikkert, men det er fortsatt viktig å ta sine forholdsregler.

Husk at bedriftens IT-avdeling kan overvåke ansattes nettbruk. Derfor bør du oppfordre kildene til å ikke koble seg til TOR-nettverket fra arbeidsplassen.

Kryptert epost
De fleste journalister mottar og sender hundrevis av epost i uken, men bare en forsvinnende liten andel sendes kryptert. Avsløringene av NSAs nettovervåkning viser at noen krypteringssystemer er knekket og derfor ikke er så sikre som tidligere antatt. Men du er tryggere med kryptert epost enn uten.

Her finner du et par linker til krypteringsprogrammer

gpg4win fungerer svært godt sammen med epostprogrammet Thunderbird. Thunderbird er laget av Mozilla, som også står bak nettleseren Firefox. I videoene under ser du hvordan du installerer Thunderbird og setter opp pgp-kryptering.

I tillegg til å kryptere selve kommunikasjonen er det viktig å sikre innholdet på maskinen din. Både mobiltelefoner og pc-er bør krypteres. Da er du sikker på at selv om du mister maskinen din, så er informasjonen trygg. Det finnes programvare som både krypterer innholdet på maskinen og som gjør det mulig å fjernslette minnet.

Her er en enkel og god programpakke for kryptering av harddisker og filer

Både til iOS og Android finnes det en rekke programmer som kan kryptere og sikre telefonen og nettbrett. Programpakken Lookout er både antivirus, brannvegg og fjernstyringsprogramvare. Med dette programmet installert kan du spore opp telefonen/nettbrettet, slette alt innhold eller låse telefonen. En fiffig innstilling gjør at telefonen tar et bilde med frontkameraet og sender til epostadressen din, dersom passordet skrives feil tre ganger. Dermed kan du få et bilde av mobiltyven, med GPS-koordinater. I Google Play og Appstore finnes det en rekke ulike programmer som gjør det samme.

Generelt
Kryptering av lagringsdata, anonymitetstjenester og andre forbehold er ingen garanti mot overvåking eller at uvedkommende får tilgang til materialet ditt. Men alle monner drar. Akkurat som å låse ytterdøren gjør det litt vanskeligere for uvedkommende å komme inn i hjemmet ditt.