Offentlighet og innsyn

Offentlighetsloven er journalistenes viktigste verktøy for å drive kritisk og undersøkende journalistikk mot myndighetene. Aktiv bruk av lovverket kan være veien til det neste SKUP-et.

Foto: Eivind Kvamm-Lichtenfeld, cc-lisens

Foto: Eivind Kvamm-Lichtenfeld, cc-lisens

Grunnregelen i det norske lovverket er at både møter og dokumenter i den offentlige forvaltning, folkevalgte organ og domstolene er offentlige.

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalgs nettsider er en gullgruve for kunnskap om offentlighet og innsyn. Lenkene under og i menyen til høyre peker til Offentlighetsutvalgets guider.

Her får finner du mer om innsyn i
Dokumenter
Møter
Register
Miljø
Domstol/Politi

Klag!
Dersom du nektes innsyn i et dokument, har du krav på en lovhjemmel. Erfaring viser at innsynsnekten svært ofte er ubegrunnet. Derfor hjelper det å klage. Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg har utarbeidet ferdige klageskriv.