Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATA-SKUP 22. OKTOBER - KONFERANSEN STARTER OM:

2022/10/22 10:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

Aftenposten
2019
Henning Carr Ekroll, Carl Alfred Dahl, Fredrik Hager-Thoresen og Olav Eggesvik
VG
2019
Marie Golimo Kingsrød og Yasmin Sfrintzeris
Aftenposten
2019
Afshin Ismaeli, Tor Arne Andreassen og Trond J. Strøm
VG
2019
Martin S. Folkvord, Anders K. Christiansen og Leif Welhaven
SKUP-prisen
VG
2019
Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen
Aftenposten
2019
Jan Gunnar Furuly, Trond J. Strøm, Tonje Egedius, Sigurd Bjørnestad, Nina Selbo Torset, Hans Olav Torgersen, Olaf Olsen, Pål Vegard Hagesæther
Aftenposten
2019
Nina Selbo Torset, Tine Dommerud, Kjersti Nipen, Jan Gunnar Furuly og Trond J. Strøm
VG
2019
Natalie Remøe Hansen, Erlend Ofte Arntsen, Kristoffer Kumar og Tore Kristiansen
VG
2019
Erlend Ofte Arntsen, Ola Haram, Mona Grivi Norman
Aftenposten
2019
Per Anders Johansen