Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATA-SKUP 22. OKTOBER - KONFERANSEN STARTER OM:

2022/10/22 10:00:00
Countdown placeholder
test
Arbeidsforhold
Jeg/vi godtar at metoderapporten deles med SKUP-styret i den hensikt at de kan vurdere om vi skal inviteres til å holde foredrag på konferansen.
Metoderapporten skal publiseres på skup.no. Jeg/vi står inne for juridiske og etiske vurderinger og formuleringer i den vedlagte metoderapporten.
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.