Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Om SKUP

SKUP er etablert for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge.

SKUP STIFTET: Newsday-redaktør Robert W. Greene (bildet) var hovedattraksjonen i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo da den første SKUP-konferansen fant sted i 1990. Foto: KATHRINE GEARD

SKUP STIFTET: Newsday-redaktør Robert W. Greene (bildet) var hovedattraksjonen i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo da den første SKUP-konferansen fant sted i 1990. Foto: KATHRINE GEARD

SKUP så dagens lys i Store Studio i NRK på Marienlyst i Oslo i 1990, og formelt etablert i Bergen året etter.

Først skjedde etableringen under navnet «Sammenslutningen for en Kritisk og Undersøkende Presse» (SKUP). Senere ble SKUPs organisasjonsform og navn endret til «Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse».

I Stiftelsens vedtekter (§ 2) slås det fast at formålet er:

"å inspirere til undersøkende journalistikk i norske redaksjoner. Dette skjer primært på fire måter:

- Ved å sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk.

- Ved å bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert.

- Ved å fremme samarbeide mellom journalister i Norge og internasjonalt".