Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger til SKUP-konferansen

Behandling av personopplysninger reguleres av EUs personvernforordning (GDPR), inkorporert i norsk rett etter lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15.06.2018.

En forutsetning for gjennomføring er at arrangør har informasjon om deltakerne.

Ved å melde deg på SKUP-konferansen samtykker du til at du gir fra deg dine personopplysninger til arrangøren og behandlingsansvarlig. Dette er SKUP v/daglig leder John Bones. Daglig leder for SKUP forplikter seg til å følge reglene for behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven. Personopplysningene vil kun benyttes i tråd med formålet de er hentet inn for, som er å gjennomføre SKUP-konferansen.

1. Følgende informasjon samles inn:

* Fornavn og etternavn: Nødvendig for å identifisere deltakerne og for å publisere deltakerliste på SKUPs nettsider.

* E-post: Nødvendig for kommunikasjon om arrangementet og for å sende ut spørreskjema i etterkant av arrangementet. Bruk av e-postadresse vil også kunne bli aktuelt å bruke i forbindelse med fremtidig informasjon om SKUP.

* Telefonnummer: Nødvendig for å varsle om nødsituasjoner og bordplassering.

* Arbeidsgiver: Nødvendig for å identifisere deltakerne og for å publisere deltakerliste på SKUPs nettside.

* Matpreferanser: Nødvendig for at arrangøren skal vite hvilken mat som skal lages gjennom helgen.

* Allergier: Nødvendig for at arrangøren skal vite hvilken mat som skal lages gjennom helgen.

2. Om sensitive personopplysninger:

For innsamling av sensitive personopplysninger kreves eksplisitt samtykke. Allergier regnes som sensitive personopplysninger. Ved å krysse av i boksen for «samtykke – sensitive opplysninger», samtykker du til at daglig leder i SKUP får tilgang til disse opplysningene.

3. Tredjeparter:

Ved påmelding samtykker du til at personopplysninger som er nødvendig for booking av hotell blir delt med Quality Hotel Tønsberg. Disse opplysningene er fullt navn og oppholdets varighet. Ved påmelding samtykker du til at personopplysningene blir sendt inn til Hoopla, påmeldingssystemet, i tråd med deres personvernpolicy: https://www.hoopla.no/arranger/personvern. Dette inkluderer også informasjon om fakturering.

4. Media:

Deltakerne vil bli fotografert av arrangøren i forbindelse med SKUP-konferansen. Ved å godta dette skjemaet, samtykker du til at det blir tatt bilder av deg under konferansen.

5. Behandling av personopplysninger i etterkant av SKUP-konferansen:

Når en personopplysning ikke lenger er nødvendig, vil den bli slettet av arrangør.

6. Deltakernes rettigheter:

Som deltaker har du alle rettigheter som følger av personopplysningsloven artikkel 15-22. Du kan når som helst kreve at dine personopplysninger blir endret eller slettet av arrangør. Ved spørsmål angående behandling av dine personopplysninger, ta kontakt med daglig leder av SKUP: john.bones@skup.no.