Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP-KONFERANSEN 21.–23. APRIL 2023

2023/04/21 14:00:00
Countdown placeholder
test

Overgrep. Barns rettsikkerhet og indre justis i Jehovas vitner

Kristine Hirsti, Kathrine Hammerstad