Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP STARTER OM

2022/10/22 10:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

NRK Dagsrevyen
2010
Henning Carr Ekroll, Anders Børringbo, Olav Døvik
Diplom
Finansavisen og Dagens Næringsliv
2010
Kjetil Sæter
Dagbladet.no
2007
Asle Hansen
Dagbladet.no
2007
Oliver Orskaug
Valdisholm Forlag
2007
Bjørn Steinar Meyer
A-Magasinet
2007
Inger Anne Olsen