Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATA-SKUP STARTER OM

2021/10/16 08:00:00
Countdown placeholder
test
VG
2020
Erlend Ofte Arntsen og Gordon Andersen
VG
2020
Ane Muladal og Camilla Fredstad Huuse
VG
2020
Anders K. Christiansen, Martin S. Folkvord, Christina Paulos Syversen og Einar Otto Stangvik
Diplom
VG
2020
Mona Grivi Normann og Ronny Berg
VG
2020
Sondre Nilsen, Oda Leraaen Skjetne, Jari Bakken, Yasmin Sfrintzeris, Jarle Brenna, Øyvind Engan, Einar Otto Stangvik og Tom Byermoen
VG
2020
Markus Tobiassen, Rolf J. Widerøe og Erlend Ofte Arntsen
VG
2019
Erlend Ofte Arntsen, Ola Haram, Mona Grivi Norman
VG
2019
Natalie Remøe Hansen, Erlend Ofte Arntsen, Kristoffer Kumar og Tore Kristiansen
SKUP-prisen
VG
2019
Anne Stine Sæther, Shazia Majid, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen
VG
2019
Martin S. Folkvord, Anders K. Christiansen og Leif Welhaven
Abonner på VG