Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP 12-14. APRIL 2024

2024/04/12 16:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling
VG
Data-SKUP 2023
Ida Aaberg Evensen, Ingrid Alice Mortensen, Kaja Marie Andreassen, Gyrid Friis Edland, Einar Otto Stangvik, Jonas Nilsson
Diplom
VG
Data-SKUP 2023
Runa Victoria Engen, Jari Bakken, Ingeborg Huse Amundsen, Espen Rasmussen, Simen Grytøyr, Einar Otto Stangvik
VG
Data-SKUP 2022
Camilla Huuse, Ronny Berg, Nanna Johannessen, Mona Grivi Norman og Jari Bakken
VG
Data-SKUP 2022
Runa Fjellanger, Martin Lægland og Tom Byermoen
VG
Data-SKUP 2022
Yasmin Sfrintzeris
VG
Data-SKUP 2022
Jari Bakken, Sondre Nilsen og Oda Leraan Skjetne
VG
Data-SKUP 2022
Oda Leraan Skjetne, Tom Byermoen, Svein Arne Buggeland og Petter Tjernshaugen
VG
2021
Camilla Huuse, Ronny Berg, Nanna Johannessen, Mona Grivi Norman
VG
2021
Rolf Widerøe, Markus Tobiassen
VG
2021
Maria Støre, Eiliv Frich Flydal, Markus Tobiassen
Abonner på VG