Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/15 10:00:00
Countdown placeholder
test

Arrangementer

arrangementerSKUP-konferansen har vært stiftelsens viktigste arena siden 1990. Konferansen har utviklet seg til å bli den største samlingen om undersøkende journalistikk i Norge og det vi liker å kalle «Årets viktigste helg».

På midten av 2000-tallet fikk SKUP-konferansen et avkom. Graveskolen, som arrangeres i samarbeid med Institutt for Journalistikk, arrangeres i forkant av den årlige SKUP-konferansen. Her får deltakerne god tid til å dykke ned og lære undersøkende metode. Flere av deltakerne på Graveskolen har siden høstet SKUP-diplomer og priser.

Den digitale hverdagen har endret journalistrollen betraktelig. I tillegg til den grunnleggende journalistiske kompetansen er det i dag nødvendig med kompetanse på digitale plattformer og datastøttet journalistikk. Derfor introduserte vi Data-SKUP høsten 2014. Dagskonferansen er skreddersydd for digital kompetanseheving og datastøttet journalistikk.

I oktober 2015 er SKUP vertskap for den niende Global Investigative Journalism Conference. Fra 8. til 11. oktober skal vi omgjøre Lillehammer til en journalistisk basecamp, med deltakere fra hele verden