Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATA-SKUP 22. OKTOBER - KONFERANSEN STARTER OM:

2022/10/22 10:00:00
Countdown placeholder
test

SKUP-prisen

SKUP-prisen
Dagens Næringsliv
2012
Lars Bache Madsen, Knut Gjernes, Stig Tore Laugen, Mikaela Berg
Diplom
Dagbladet
2012
Kjetil Magne Sørenes, Tore Bergsaker, Bjørn S. Kristiansen, Veslemøy Lode, Marie Melgård, Martine Aurdal
Diplom
Bergens Tidende, bt.no
2012
Eystein Røssum, Atle Andersson, Lasse Lambrechts
Diplom
Dagbladet
2012
Anders Fjellberg, Peder Ottosen
Diplom
Aftenposten
2007
Einar Haakaas, Kjetil Sæther
Diplom
Bergensavisen
2007
Trond Olav Skrunes
Diplom
Verdens Gang
2007
Anne Stine Sæther, Anders Sooth Knutsen
SKUP-prisen
Finansavisen
2007
Morten Hofstad
Diplom
Dagens Næringsliv
2001
Jens M. Johansson, Lars Backe Madsen
SKUP-prisen
Verdens Gang
2001
Trond Sundnes
SKUP-prisen
Dagens Næringsliv
2001
Knut Gjernes, Eskil Engdal, Erik Tumyr
Diplom
Hamar Arbeiderblad
2001
Bent Botten, Trond Lillebo
Diplom
Verdens Gang
2001
Rolf Widerøe
Diplom
NRK
2000
Renie K. Thorleifsson, Ståle Hansen
Diplom
Verdens Gang
2000
Tor Strand, Rolf Widerøe
Diplom
Dagens Næringsliv
2000
Knut Gjernes, Bjørn Olav Nordahl
Diplom
Drammens Tidende
2000
Karianne Braathen, Odd Myklebust
SKUP-prisen
Aftenposten
2000
Anne Hafstad
Diplom
TV 2
2000
Tonje Steinsland m.fl