Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test

Ødelagt i helsevesenet

May Linn Gjerding, Mona Grivi Norman, Mathias Jørgensen, Arild Myhre, Anders Park Framstad, Dan Kåre Engebretsen og Tom Byermoen