Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP STARTER OM

2022/10/22 10:00:00
Countdown placeholder
test

Metoderapporter

Dagens Næringsliv
2010
Kristian Skard, Tore Gjerstad
Vårt Land
2010
Turid Sylte, Heidi Marie Lindeklev, Bjørn Olav Nordahl
NRK Dagsrevyen
2010
Henning Carr Ekroll, Anders Børringbo, Olav Døvik
Diplom
Finansavisen og Dagens Næringsliv
2010
Kjetil Sæter