Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATA-SKUP 21. OKTOBER 2023

2023/10/21 09:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Metoderapporter

Klassekampen
2021
Håvard Yttredal, Magnus Lysberg, Mari B. Vollan
VG
2021
Martin S. Folkvord, Tore Kristiansen
Diplom
VG
2021
Monica Flatabø, Ane Muladal, Bjørnar Tommelstad
VG
2021
Maria Støre, Eiliv Frich Flydal, Markus Tobiassen
VG
2021
Rolf Widerøe, Markus Tobiassen
VG
2021
Camilla Huuse, Ronny Berg, Nanna Johannessen, Mona Grivi Norman