Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test
Utdeling Dataskup-prisen
VINNERNE: Helena Bengtsson, med ryggen til, deler ut Dataskup-prisen til Dagbladets Vegard Venli under fjorårets festmiddag. Kollega Eiliv Frich Flydal er på vei over gulvet for å motta gratulasjoner fra Nils Mulvad.

Send inn ditt bidrag til Dataskup-prisen

Nå kan du sende inn ditt bidrag for å konkurrere om Dataskup-prisen. Fristen for innsending av metoderapport er søndag 2. september ved midnatt.                  

Av JOHN BONES

Det er tredje gang denne prisen skal deles ut, og de to første prisene gikk til VG i 2016 for Nedlasterne og til Dagbladet i 2017 for Søppelkrisa. Prisen vil bli delt ut under festmiddagen på OsloMet lørdag 27. oktober.

Prisen, som er på 50.000 kroner, er finansiert av Dagbladets stiftelse. Statuttene er stort sett de samme som ved SKUP-prisen, men dataverktøyer er viktigere i metodearbeidet.

SKUP innfører nå en endring ved ved innsending av metoderapporter: Alle som sender inn bidrag må krysse av for at de står inne for juridiske og etiske formuleringer i rapporten. Fast ansatte må angi navnet på redaktøren som innsendingen er avklart med.

Juryen er den samme som de to foregående årene: Nils Mulvad og Helena Bengtsson er de nordiske pionerene innen datajournalistikk, mens Brigitte Alfter er organisatoren bak Data Harvest, den årlige europeiske gravekonferansen.

Data-SKUP arrangeres i OsloMets lokaler i Pilestredet i Oslo, og det meste av programmet er klart. Påmeldingen til konferansen startet i juni og vil være åpen så lenge det er tilgjengelig plasser. I fjor måtte vi sette strek tre uker før konferansen startet. I år er det plass til flere, men før eller siden vil det bli fullt også i år.

Arbeidene som sendes inn må være publisert i perioden 1. september 2018 til 31. august 2018.

Dette er statuttene

Statuttene for Dataskup-prisen ble vedtatt av SKUP-styret i mai 2016:

Statutter for Dagbladets stiftelses pris for undersøkende datajournalistikk – Dataskup-prisen

1 Formål
a) Prisen gis for fremragende, selvstendig undersøkende journalistisk arbeid der journalist/redaksjon i særlig grad har benyttet dataverktøy i research, tilgjengeliggjøring, analyse og/eller presentasjon.

b) Prisen skal inspirere og stimulere til økt bruk av dataverktøy i det journalistiske arbeidet og bidra til kompetansedeling i form av innsendte metoderapporter.

2 Prisen
a) Prisen deles ut årlig dersom juryen finner kvalifiserte arbeider. I tillegg til selve prisen kan juryen dele ut diplomer og hedersbevisninger.

b) Prisen deles ut i forbindelse med Data-SKUP-konferansen eller et annet arrangement i regi av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, SKUP.

3: Deltakelse og innsending
a) Prisen er åpen for alle journalistiske arbeider som er publisert for et norsk publikum og som har ivaretatt medienes etiske regelverk. Innsendte arbeider skal bestå av en metoderapport i henhold til mal og retningslinjer på SKUPs hjemmesider, samt det publiserte materialet som skal vurderes

b) Arbeidene som sendes inn til vurdering må være publisert innenfor det tidsrom som SKUP annonserer at prisen gjelder for. Dersom et arbeid strekker seg over lenger tid, skal arbeidet vurderes i sin helhet.

c) SKUP-sekretariatet bekjentgjør bredt og senest fire måneder før utdeling, relevant informasjon om prisen.

4: Kriterier
a) De innsendte arbeider vil bli vurdert ut fra prisens formål. Kriterier utarbeides og ajourføres i samarbeid mellom SKUP-styret, Dagblad-stiftelsen og juryen. Gjeldende kriterier skal til enhver tid forefinnes på SKUPs nettsider.

5: Jury
a) Prisen deles ut av en jury som velges av SKUP-styret. Juryen skal sammensettes av personer med stor datajournalistisk kompetanse og kan ikke bestå av personer som bekler andre verv i SKUP. Juryens medlemmer kan også rekrutteres fra øvrige nordiske land.

6: Publisering
a) De innsendte metoderapportene offentliggjøres på SKUPs nettsider så raskt som mulig etter juryering.

b) Rapportene vil også, innenfor rammene opphavsretten gir, kunne bli publisert i artikkelsamlinger, tidsskrifter, forskningsrapporter o.l.

7: Finansiering
a) Prisen finansieres av Dagbladets Stiftelse.

 

 

På forsiden nå

 

 

 

 

 

 

På forsiden nå