Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/16 14:00:00
Countdown placeholder
test
Oppdrett
TROIKA: Elisabeth Berg Hass (f.v.), redaktør Tomas Bruvik og fungerande redaktør Mona Grønningen på Vinterkonferansen til Haugesund journalistlag. Foto: Tor Nilssen  

Skreiv 40 sider om lokal fiskekonflikt

Over 40 sider tok Kvinnheringen for seg den lokale skyttargravskrigen om fisk. Det har vore mange myter, påstandar og harde skyts frå den eine til den andre. På SKUP får du heile historia.

Av JOAR VATLESTAD

“I Kvinnherad er havbruksnæringa stor, med 27 lokalitetar i og nær fjordane våre. Dermed er nok både næringa og alt som følgjer med noko som opptar dei fleste kvinnheringar. Mykje er skrive om teamet fiskeoppdrett, og det kjem ikkje til å stoppa etter denne serien. Temaet har tidvis ført til store konfliktar mellom havbruksnæringa og dei som er kritiske til den, men mange meiner diskusjonane er noko unyanserte, og har etterlyst ein meir konstruktiv debatt”.

 

Slik innleiar Kvinnheringen reportasjeserien “Spelet om fisken”. I halvanna månad sat journalist Elisabeth Berg Hass på eit eige kontor i redaksjonslokalet og jobba med havbruksnæring, oppdrett, forsking, elveeigarar og lobbyistar. I tre delar skulle Kvinnheringen sjå nærare på havbruksnæringa og få fram synspunkta til dei ulike aktørane, slik at lesarane kunne gjera seg opp si eiga meining.

 

-Det er eit stort oppdrettsmiljø og mange oppdrettsbedrifter, det er forsking på villfisk og mange villfiskentusiastar i Kvinnherad. Tidvis har det vore skyttargravskrig mellom oppdrettsnæringa og villfiskmiljøet, og mange myter, påstandar og harde skyts frå den eine til den andre, seier Hass.

 

Serie i tre deler

I del 1 er oppdrettsnæringa temaet. Fakta om dei ulike aktørane blir presentert og kva dei bidreg med til kommunen, men også dei potensielle miljøutfordringane.

-Me tenkte litt på måten Aftenposten Innsikt blir laga, og ville bidra med kunnskap, ikkje berre skapa fleire konfliktar. Kanskje me til og med kunne bidra til å løysa nokre konfliktar, seier Hass.

 

I del 2 går Hass nærare inn på villfisk og forsking. Oppdrettsanlegg kan gjera tilhøva vanskeleg for villfisken, og kryssing mellom vill.- og oppdrettsfisk kan utfordra arvematerialet til fyrstnemnte. Ein genbank møtte stor motbør.

 

-Det blei lobbyert mot Genbank Hardanger frå personar som har ganske sentrale stortingspolitikarar som kontaktar. Det har vore ei ganske stor og synleg konflikt, som det har vore interessant å koma nærare inn på, seier Hass.

 

I den siste delen er Guddalselva temaet, og Hass innleiar langlesingssaka slik: Harde frontar og skuldingar om juks. Bekymringsmeldingar til fiskeriministeren, hemmelege e-postar og arbeidsrettsak. Medieoppslag etter medieoppslag gjennom mange år. Alternative forskingsprosjekt i kjølvatnet. Diskusjonar om uavhengig versus næringsvenleg forsking. Skuldingar om urettvise restriksjonar mot oppdrettarane. Det vesle, tilsynelatande idylliske vassdraget Guddalselva, der sjøauren og laksen gyt og der fossekallen hekkar i elvekanten, har dei siste åra skapt ein støy som få andre elvar er i stand til, ein støy som har fått storpolitiske etterdønningar.

 

-Eg snakka med lobbyistar som jobba mot forskinga i elva, elveeigarar som var delvis kritiske og forskarane sjølve. Før ein set seg skikkeleg inn i styret rundt Guddalselva, kan det høyrest ut som om det mest handlar om forsking og elverettar, men det kom undervegs tydeleg til overflata at det òg ligg sterke personkonfliktar bak, seier Hass.

 

Støtte frå Fritt Ord

Kvinnheringen søkte om støtte frå Fritt Ord til å gjennomføra prosjektet, og fekk tildelt 75.000 kroner. Avisa med seks tilsette i redaksjonen kunne då få inn ein vikar for Hass.

-Eg hadde med meg Mona Grønningen på delar av arbeidet, som enda i ein reportasjeserie på 40 sider. Me fekk også hjelp frå gravegruppa i LLA (Landslaget for lokalaviser) til saka om Guddalselva. Det var ikkje alle som ønskte at me skulle skriva om dette, og difor var me særs opptekne av at alle detaljar skulle vera korrekte. Tilbakemeldingene på serien har vore gode, seier Hass.

 

Hass laga ein vegg der alle aktørane og relasjonane mellom dei blei merka opp.

-Det var viktig å halda oversikt og sjekka at alt var blit svart på. Så ringte eg rundt og inviterte meg sjølv på besøk. Eg var mykje ute på reportasjar. Eg meiner det er viktig å gjera intervju andlet til andlet, seier Hass.

 

Kjem med ny gravesak

Sakene frå reportasjeserien blei også publiserte på nett kontinuerleg etter avisoppslaget.

 

-Det som var vanskeleg var å få fleire av aktørane til å stilla. Oppdrettsnæringa er noko skeptiske til media, og ønska ikkje å utsetja seg sjølve igjen. Me var veldig ærlege og opne frå starten om kva målet var: alt skulle fram, men alle skulle også få koma til ordet på ein skikkeleg måte. Då blei ting litt lettare, og me blei inviterte på oppdrettsanlegg me tidlegare ikkje hadde vore på. Aktørane fekk lesa gjennom, og sjølv om det kom med ting dei ikkje ønska så fekk dei også uttrykka sine synspunkt, seier Hass.

 

Arbeidet verkar å ha gjeve lokalavisa motivasjon til å gå i gang med nye prosjekt. Dagen før SKUP blir ei ny gravesak publisert i Kvinnheringen.

-Karen Anna Kleppe kjem med ei gravesak ho og ein annan kollega har jobba med lenge. Det at me har vågd å gjera dette igjen er nok inspirert av at vi lukkast med “Spelet om fisken”. I tillegg fekk me under arbeidet med fiskeserien inngåande kjennskap til miljø og konfliktar som var relevante for det nye graveprosjektet, seier Hass.

 

Hass og Kleppe fortel om begge prosjekta på laurdagen under Skup. Programmet finner du her.

 

 

På forsiden nå
 • Maria Hasselgård og Nicolai Delebekk

  Alle i VG, TV 2, Aftenposten og E24 skal på SKUP

  Redaktørene i Aftenposten, VG, E24 og TV 2 sender alle ansatte på SKUP 15.-16. april. I disse dager kontakter medlemmer av SKUP-styret en rekke andre større redaksjoner med tilbud om kollektiv registrering for den digitale konferansen.
 • kuben

  Disse konkurrerer om SKUP-prisen

  Det er sendt inn 40 metoderapporter som skal konkurrere om SKUP-prisen. Juryen under ledelse av Bernt Olufsen begynner å lese rapportene denne uken.
 • VG vant

  11. januar er fristen for å levere metoderapport

  Merk datoen: Mandag 11. januar kl. 10.00 er siste frist for å levere metoderapport, men det er lov å levere tidligere. Her er all info du trenger i arbeidet.
 • Data-SKUP 2020

  Se Data-SKUP helt til nyttår

  Ikke fortvil om du ikke fikk med deg alle sesjonene på Data-SKUP i går! Opptakene ligger tilgjengelig på plattformen MyOnvent for alle - rekordhøye 586 - som hadde registrert seg på konferansen.        
 • Tarjei Leer-Salvesen

  Kunstauksjon under Data-SKUP

  Under Data-SKUP blir det mulig å sikre seg eksklusiv forvaltningskunst signert gravejournalist Tarjei Leer-Salvesen. Alle inntektene går uavkortet til SKUP.            
 • Ulrich Larsen

  Dette skjer på Data-SKUP

  En dansk muldvarp, en engelsk søke-guru og mannen bak «flatten the curve»-grafikken er av det du kan oppleve på digitalt Data-SKUP 18. november.        
 • Befaring Popsenteret

  Sjekker lokalene før Data-SKUP

  Lyst til å høre på den danske muldvarpen Ulrich Larsen som infiltrerte Nord-Korea? Du har sjansen på Data-SKUP 18. november. Programmet er nesten ferdig, og live-sendingen fra den digitale konferansen skjer fra Popsenteret i Oslo.                                  
 • Lynprat

  Data-SKUP blir heldigital konferanse

  SKUP arrangerer heldigital Data-SKUP onsdag 18. november klokken 10–14.