Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test
NTB
KRASS KRITIKK: Utviklingsredaktør i NTB, Geir Terje Ruud, gikk hardt ut i debatten. Foto: Annika Byrde

Skuffet over journalistutdanningen

Utviklingsredaktør i NTB Geir Terje Ruud var kritisk til journalistutdanningene under dagens debatt på Data-SKUP. – Journalistutdanningen har sviktet i mange år, sa han.                            

Av SIRI BERGE CHRISTIANSEN OG ANNIKA BYRDE (FOTO) 

På Data-SKUP møttes mediebransjen og journalistutdanningen til debatt om hvilke forventninger de har til hverandre og hvilke utfordringer de står overfor. Mediebransjen pekte på store utfordringer og var kritisk til hvordan utdanningen føres.

Først ut var utviklingsredaktør i NTB, Geir Terje Ruud:

– Journalistutdanningen har sviktet i mange år, sa han. 

Han mener utdanningen ikke er fremtidsrettet og at studenter kommer til journalistutdanningen med en kompetanse som kan være relevant, men som heller blir brutt ned og erstattet med tradisjonell tankegang. Utdanningen må begynne å se fremover og ikke bare analysere hvordan det har vært tidligere, uttrykte han. 

Journalistutdanning ikke nok

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, var enig med Ruud og pekte på den teknologiske revolusjonen som preger bransjen og samfunnet generelt. 

– De som skal ta over jobbene våre trenger en helt annen kompetanse en det vi har i dag, sa han.

Steiro sa at studenter som skal ut i jobb, må kunne tilføre bransjen noe, og mener at journalistutdanning ofte ikke er nok. Professor ved OsloMet Steen Steensen var enig. Han mener utdanningen bare en basisutdanning, slik samfunnet utvikler seg.

– I dette kompetansesamfunnet er ikke dette nok, sa han. 

Han sa at det er viktig å lære studentene at det er en bransje som stadig er i endring, og heller hjelpe og utdanne dem til å være forberedt på dette. Samtidig presiserte han at også lærerne har noe å lære av studentenes egen kompetanse, noe utviklingssjef i Amedia Eivor Jerpåsen er enig i. 

– Vi må kanskje løse oss fra de grunnsteinene som er i dag og la de unge leke litt, sa hun under sesjonen. 

 

REPRESENTERTE BRANSJEN: Mediebransjen og journalistutdanningen hadde hver sin sesjon under dagens Data-SKUP. Her ser vi NRKs nyhetsredaktør Helje Solberg (f.v.), VG-redaktør Gard Steiro, utviklingssjef i Amedia Eivor Jerpåsen og sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen. Foto: Annika Byrde

 

Mangel på mangfold

Et annet tema under dagens sesjon var mangelen på mangfold i mediebransjen. Steensen sa at utdanningen sliter med rekruttering av menn og personer med utenlandsk opprinnelse. 

– Vi har et mangfoldsproblem og det har vi alltid hatt, sa han.

Nyhetsredaktør i NRK Helje Solberg mener dette er problematisk og etterlyste at utdanningen setter et større fokus på det.

– Mye tyder på at vi går mot et mer polariserende samfunn, og det gjør det enda krevende for oss, sa hun. Hun mener at det er viktig å være relevante for alle i samfunnet og la til:

– Hvis alle er like, så skjer det ingenting. 

MANGFOLDSPROBLEM: – Vi har et mangfoldsproblem og det har vi alltid hatt, sa OsloMet-professor Steen Steensen om rekrutteringen til journalistutdanningen. Foto: Annika Byrde
På forsiden nå