Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/16 14:00:00
Countdown placeholder
test

Regler for innsending av metoderapport 2021

Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2020, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

For å konkurrere om SKUP-prisen må det skrives metoderapport. Rapporten, med vedlegg må være prissekretariatet i hende mandag 11. januar 2021 innen kl. 10.00.

 

Hvem kan nominere?
Alle kan nominere kandidater til prisen. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som sendes til SKUP-juryen.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Metoderapportens lengde skal ikke overstige 20 A4-sider med normal linjeavstand og minimum 12-punkt skrift. I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte. Metoderapporter som overstiger 20 A4-sider vil ikke bli vurdert av juryen.

a) Digital levering
Metoderapporten, med alle vedlegg/kopier av det publiserte materialet leveres digitalt, i PDF eller Word-format. Rapporten kan henvise til publisert materiale i form av lenker. Rapportskriveren må da sikre seg at lenkene er gyldige i hele juryeringsperioden.

Den elektroniske rapporten, med vedlegg/kopier leveres på www.skup.no.

b) Metoderapport
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Tenk at dine kolleger skal lære av din metode. Rapporten må inneholde følgende:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben og for hvilken redaksjon.

2. Tittel på arbeidet, prosjektet.

3. Metode:
Fortell hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger du/dere har støtt på, kildevalg og kildekritikk (vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt. Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av metoderapporten.

5. Sted og dato.

Bruk denne siden for å sende inn metoderapport!

 

NB! Innsendingsfrist: Mandag 11. januar 2020 klokken 10:00

 

Publisering av Metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie, og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten.

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav om tilsvarsrett.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.

På forsiden nå
 • kuben

  Disse konkurrerer om SKUP-prisen

  Det er sendt inn 40 metoderapporter som skal konkurrere om SKUP-prisen. Juryen under ledelse av Bernt Olufsen begynner å lese rapportene denne uken.
 • VG vant

  11. januar er fristen for å levere metoderapport

  Merk datoen: Mandag 11. januar kl. 10.00 er siste frist for å levere metoderapport, men det er lov å levere tidligere. Her er all info du trenger i arbeidet.
 • Data-SKUP 2020

  Se Data-SKUP helt til nyttår

  Ikke fortvil om du ikke fikk med deg alle sesjonene på Data-SKUP i går! Opptakene ligger tilgjengelig på plattformen MyOnvent for alle - rekordhøye 586 - som hadde registrert seg på konferansen.        
 • Tarjei Leer-Salvesen

  Kunstauksjon under Data-SKUP

  Under Data-SKUP blir det mulig å sikre seg eksklusiv forvaltningskunst signert gravejournalist Tarjei Leer-Salvesen. Alle inntektene går uavkortet til SKUP.            
 • Ulrich Larsen

  Dette skjer på Data-SKUP

  En dansk muldvarp, en engelsk søke-guru og mannen bak «flatten the curve»-grafikken er av det du kan oppleve på digitalt Data-SKUP 18. november.        
 • Befaring Popsenteret

  Sjekker lokalene før Data-SKUP

  Lyst til å høre på den danske muldvarpen Ulrich Larsen som infiltrerte Nord-Korea? Du har sjansen på Data-SKUP 18. november. Programmet er nesten ferdig, og live-sendingen fra den digitale konferansen skjer fra Popsenteret i Oslo.                                  
 • Lynprat

  Data-SKUP blir heldigital konferanse

  SKUP arrangerer heldigital Data-SKUP onsdag 18. november klokken 10–14.                     
 • Elin og Mathias

  Innkalling til årsmøte

  Det innkalles til årsmøte i SKUP torsdag 4. juni klokken 18.00 på Clarion Hotel The Hub (gamle Hotel Royal Christiania) i Oslo. Alle dokumenter vil bli lagt ut innen 28. mai.