Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/15 10:00:00
Countdown placeholder
test

Regler for innsending av metoderapport 2021

Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2020, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

For å konkurrere om SKUP-prisen må det skrives metoderapport. Rapporten, med vedlegg må være prissekretariatet i hende mandag 11. januar 2021 innen kl. 10.00.

 

Hvem kan nominere?
Alle kan nominere kandidater til prisen. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som sendes til SKUP-juryen.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Metoderapportens lengde skal ikke overstige 20 A4-sider med normal linjeavstand og minimum 12-punkt skrift. I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte. Metoderapporter som overstiger 20 A4-sider vil ikke bli vurdert av juryen.

a) Digital levering
Metoderapporten, med alle vedlegg/kopier av det publiserte materialet leveres digitalt, i PDF eller Word-format. Rapporten kan henvise til publisert materiale i form av lenker. Rapportskriveren må da sikre seg at lenkene er gyldige i hele juryeringsperioden.

Den elektroniske rapporten, med vedlegg/kopier leveres på www.skup.no.

b) Metoderapport
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Tenk at dine kolleger skal lære av din metode. Rapporten må inneholde følgende:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben og for hvilken redaksjon.

2. Tittel på arbeidet, prosjektet.

3. Metode:
Fortell hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger du/dere har støtt på, kildevalg og kildekritikk (vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt. Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av metoderapporten.

5. Sted og dato.

Bruk denne siden for å sende inn metoderapport!

 

NB! Innsendingsfrist: Mandag 11. januar 2020 klokken 10:00

 

Publisering av Metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie, og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten.

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav om tilsvarsrett.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.

På forsiden nå
 • skup

  Ikke vent med påmeldingen! Se hvilke 585 som har registrert seg.

  Det er bare seks dager igjen til SKUP, og torsdag kveld var det 585 påmeldte. SKUP venter et rush av påmeldinger de siste dagene, og det er ingen grunn til å vente.
 • Elin Floberghagen og Mathias Vedeler

  Innkalling til digitalt årsmøte

  Det kalles inn til digitalt årsmøte i SKUP onsdag 14. april 2021 kl. 19.00. Lenke til møtet blir lagt ut på SKUPs hjemmeside om morgenen.
 • SKUP-kuben

  SKUP-vinneren klar - les alle metoderapportene

  Juryen er ferdig, vinneren er kåret, og nå er det fritt frem for å lese alle metoderapportene som konkurrerte om SKUP-prisen.
 • Programledere SKUP 2921

  Velkommen til SKUP!

  Det blir stil og stas, humor og tungt faglig innhold når den digitale SKUP-konferansen gjennomføres 15.-16.april. Programmet er nå klart, og det består av ett live-spor og to spor med forhåndsproduserte innslag. Fredag kveld er det show og utdeling av SKUP-prisen.
 • myonvent

  Slik melder du deg på årets SKUP

  All påmelding til årets digitale SKUP-konferanse skjer via MyOnvent, som er den plattformen vi bruker.
 • Maria Hasselgård og Nicolai Delebekk

  Alle i VG, TV 2, Aftenposten og E24 skal på SKUP

  Redaktørene i Aftenposten, VG, E24 og TV 2 sender alle ansatte på SKUP 15.-16. april. I disse dager kontakter medlemmer av SKUP-styret en rekke andre større redaksjoner med tilbud om kollektiv registrering for den digitale konferansen.
 • kuben

  Disse konkurrerer om SKUP-prisen

  Det er sendt inn 41 metoderapporter som skal konkurrere om SKUP-prisen. Juryen under ledelse av Bernt Olufsen begynner å lese rapportene denne uken.
 • VG vant

  11. januar er fristen for å levere metoderapport

  Merk datoen: Mandag 11. januar kl. 10.00 er siste frist for å levere metoderapport, men det er lov å levere tidligere. Her er all info du trenger i arbeidet.