Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP 12-14. APRIL 2024

2024/04/12 16:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Regler for innsending av metoderapport

Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2023, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

For å konkurrere om SKUP-prisen må det skrives metoderapport. Rapporten, med vedlegg må være prissekretariatet i hende mandag 15. januar 2024 innen kl. 12.00.

 

Hvem kan nominere?
Alle kan nominere kandidater til prisen. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som sendes til SKUP-juryen.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Metoderapportens lengde skal ikke overstige 20 A4-sider med normal linjeavstand og minimum 12-punkt skrift. I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte. Metoderapporter som overstiger 20 A4-sider vil ikke bli vurdert av juryen.

a) Digital levering

Metoderapporten, med alle vedlegg/kopier av det publiserte materialet leveres digitalt. Rapporten kan henvise til publisert materiale i form av lenker. Rapportskriveren må da sikre seg at lenkene er gyldige i hele juryeringsperioden. Juryen må få tilgang til saker som er forbeholdt abonnenter. TV-innslag (nett-TV, lineær TV, levende bilder i nettsaker/videografikk) må legges ved som egne filer.

Den elektroniske rapporten, med vedlegg/kopier leveres på www.skup.no.

b) Metoderapport
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Tenk at dine kolleger skal lære av din metode. Ha gjerne juryens kriterier i bakhodet når du skriver rapport.

Rapporten må inneholde følgende:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben og for hvilken redaksjon.

2. Tittel på arbeidet, prosjektet.

3. Metode:
Fortell hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger du/dere har støtt på, kildevalg og kildekritikk (vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt. Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av metoderapporten.

5. Sted og dato.

Bruk denne siden for å sende inn metoderapport!

 

NB! Innsendingsfrist: Mandag 15. januar 2024 klokken 12:00

 

Publisering av Metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie, og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten.

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav om tilsvarsrett.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.

På forsiden nå