Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test
DN vant 2019
VANT I FJOR: DN-duoen Markus Tobiassen (t.v.) og Kjetil Sæter vant SKUP-prisen i fjor.

Reglene for innsending av metoderapport

Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2019, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

For å konkurrere om SKUP-prisen må det skrives metoderapport. Rapporten, med vedlegg må være prissekretariatet i hende mandag 13. januar 2020 innen kl. 10.00.

 

Hvem kan nominere?
Alle kan nominere kandidater til prisen. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som sendes til SKUP-juryen.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Metoderapportens lengde skal ikke overstige 20 A4-sider med normal linjeavstand og minimum 12-punkt skrift. I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte. Metoderapporter som overstiger 20 A4-sider vil ikke bli vurdert av juryen.

a) Digital levering
Metoderapporten, med alle vedlegg/kopier av det publiserte materialet leveres digitalt, i PDF eller Word-format. Rapporten kan henvise til publisert materiale i form av lenker. Rapportskriveren må da sikre seg at lenkene er gyldige i hele juryeringsperioden.

Den elektroniske rapporten, med vedlegg/kopier leveres på www.skup.no.

b) Metoderapport
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Tenk at dine kolleger skal lære av din metode. Rapporten må inneholde følgende:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben og for hvilken redaksjon.

2. Tittel på arbeidet, prosjektet.

3. Metode:
Fortell hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger du/dere har støtt på, kildevalg og kildekritikk (vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt. Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av metoderapporten.

5. Sted og dato.

Bruk denne siden for å sende inn metoderapport!

Ved spørsmål, kontakt Elisabeth Johansen, Institutt for Journalistikk. Mobil 91 62 94 84.

NB! Innsendingsfrist: Mandag 13. januar 2020 klokken 10:00

 

Publisering av Metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie, og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten.

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav om tilsvarsrett.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.

På forsiden nå
 • Elin og Mathias

  Innkalling til årsmøte

  Det innkalles til årsmøte i SKUP torsdag 4. juni klokken 18.00 på Clarion Hotel The Hub (gamle Hotel Royal Christiania) i Oslo. Alle dokumenter vil bli lagt ut innen 28. mai.
 • Bernt

  Derfor vant VG SKUP-prisen

  VG vant i SKUP-prisen for «Helsereformens konsekvenser». Dagbladet, TV 2 og NRK fikk diplomer. Her kan du lese juryens begrunnelser.
 • MBO på SKUP

  Slik følger du utdelingen av SKUP-prisen

  SKUP-konferansen 2020 måtte dessverre avlyses på grunn av koronaviruset, men SKUP-prisen skal selvfølgelig deles ut likevel. Martin Beyer Olsen er digital konferansier når prisen deles ut lørdag kveld 25. april.
 • SKUP-juryen

  SKUP-vinneren klar - les alle metoderapportene

  Juryen er ferdig, SKUP-vinneren er klar, prisen vil bli delt ut, men det er fortsatt ikke avgjort når og på hvilken måte utdelingen av prisen vil skje. I mellomtiden kan alle som vil lese årets metoderapporter.
 • jubileumstidsskrift

  114 sider med SKUP-historikk

  Corona-viruset stoppet SKUP-konferansen, men det stoppet ikke produksjonen av jubileumstidsskriftet. 114 sider med SKUP-historikk og SKUP-historier markerer 30-årsjubileet og skulle blitt delt ut til alle deltagerne som kom til Tønsberg.
 • skup 2018

  SKUP jobber med de økonomiske følgene av avlysningen

  SKUP-konferansen i Tønsberg 27.-29. mars er dessverre avlyst på grunn av corona-viruset. Kommuneoverlegen i Tønsberg påla 10. mars SKUP å avlyse arrangementet etter at det hadde kommet nye anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 
 • vinnerne

  SKUP-konferansen 2020 er avlyst

  Folkehelseinstituttet (FHI) kom tirsdag kveld med nye anbefalinger for arrangører som følge av coronaviruset. FHI og Helsedirektoratet anbefaler nå å avlyse eller utsette alle innendørs arrangementer med 500 eller flere deltagere.
 • hotellet

  SKUP forholder seg til rådene fra helsemyndighetene

  Kommuneoverlegen i Tønsberg anbefaler fortsatt ikke å avlyse SKUP-konferansen 27.–29. mars.