Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2020/03/27 16:00:00
Countdown placeholder
test
DN vant 2019
VANT I FJOR: DN-duoen Markus Tobiassen (t.v.) og Kjetil Sæter vant SKUP-prisen i fjor.

Reglene for innsending av metoderapport

Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2019, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.

For å konkurrere om SKUP-prisen må det skrives metoderapport. Rapporten, med vedlegg må være prissekretariatet i hende mandag 13. januar 2020 innen kl. 10.00.

 

Hvem kan nominere?
Alle kan nominere kandidater til prisen. Men uansett hvem som sender inn forslag, må forslagsstiller eller de journalistene som står bak arbeidet sørge for dokumentasjon av arbeidet i en metoderapport som sendes til SKUP-juryen.

Krav til metoderapporten
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Metoderapportens lengde skal ikke overstige 20 A4-sider med normal linjeavstand og minimum 12-punkt skrift. I tillegg kommer vedlegg og kopier som organiseres på en ryddig måte. Metoderapporter som overstiger 20 A4-sider vil ikke bli vurdert av juryen.

a) Digital levering
Metoderapporten, med alle vedlegg/kopier av det publiserte materialet leveres digitalt, i PDF eller Word-format. Rapporten kan henvise til publisert materiale i form av lenker. Rapportskriveren må da sikre seg at lenkene er gyldige i hele juryeringsperioden.

Den elektroniske rapporten, med vedlegg/kopier leveres på www.skup.no.

b) Metoderapport
Metoderapporten skal skrives av de(n) som står bak arbeidet. Tenk at dine kolleger skal lære av din metode. Rapporten må inneholde følgende:

1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben og for hvilken redaksjon.

2. Tittel på arbeidet, prosjektet.

3. Metode:
Fortell hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger du/dere har støtt på, kildevalg og kildekritikk (vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt. Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av metoderapporten.

5. Sted og dato.

Bruk denne siden for å sende inn metoderapport!

Ved spørsmål, kontakt Elisabeth Johansen, Institutt for Journalistikk. Mobil 91 62 94 84.

NB! Innsendingsfrist: Mandag 13. januar 2020 klokken 10:00

 

Publisering av Metoderapporter
Metoderapporten vil bli publisert i sin helhet på SKUPs nettsider. Rapportskriveren må derfor ta hensyn til dette ved omtale av personer og saksforhold i utformingen av rapporten.

SKUPs metoderapporter er en viktig del av norsk pressehistorie, og en verdifull kilde til forskning. Metoderapportene er historiske dokumenter som skal foreligge på www.skup.no i den form de ble vurdert av juryen.

Det vil bare i helt spesielle unntakstilfeller kunne bli redigert i rapportene etter at de er publisert. En evnt. redigering i publiserte rapporter kan kun gjøres av styret i SKUP og dersom styret finner det nødvendig.

Vær særlig oppmerksom på følgende:
* Metoderapportene publiseres i sin helhet på SKUPs nettsider og blir liggende permanent tilgjengelig. Rapportskriveren er juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i rapporten.

* Vær særlig oppmerksom på bruk av opplysninger som ikke tidligere er publisert i forbindelse med saken og om publisering av dette normalt ville utløse krav om tilsvarsrett.

* Ta hensyn til merbelastningen omtale i metoderapporten kan ha for de omtalte og deres nærmeste. Vurder om navngivning av personer, bedrifter eller organisasjoner er nødvendig for å forstå det metodiske arbeidet. Vurder om navngivning kan føres som et vedlegg til rapporten.

På forsiden nå
 • Ola Haram og Vegard Venli

  Meld deg på SKUPs og IJs graveskole

  Det er fortsatt noen plasser igjen på SKUPs og IJs graveskole. I fjor ble det fulltegnet i god tid før konferansen, og det nærmer seg fullt i år også. Er du rask, får du plass!
 • uriks-åpning

  Snart fullt på SKUPs festmiddag

  Vil du oppleve utdelingen av SKUP-prisen? Meld deg på konferansen nå hvis du vil være sikret plass i Oseberg under festmiddagen. Lokalet har plass til 578 gjester, og til nå er det solgt 548 billetter. Se hvem som har meldt seg på!
 • Verifisering Amman

  Internasjonal masterclass før SKUP

  For første gang arrangerer SKUP en internasjonal masterclass i gravejournalistikk før SKUP-konferansen i Tønsberg. Der deltar journalister og redaktører fra Asia, Afrika og Midt-Østen/Nord-Afrika. I tillegg er det plass til noen få norske deltagere, og det er nå åpnet for søknader.
 • Oseberg

  300 allerede påmeldt - se hvem de er

  300 har allerede meldt seg på SKUP-konferansen, og TV 2 topper listen over påmeldte - så langt.  
 • Premie SKUP-prisen

  43 bidrag slåss om SKUP-prisen

  Det er sendt inn 43 metoderapporter som skal konkurrere om SKUP-prisen. Juryen under ledelse av Bernt Olufsen begynner å lese rapportene denne uken.
 • DN vant 2019

  Reglene for innsending av metoderapport

  Det eneste krav som stilles er at arbeidet er publisert i kalenderåret 2019, eller det har skjedd en utvikling dette året som dokumenterer verdien av tidligere publiserte arbeider.
 • Juryleder

  Alt du trenger å vite om innsending av metoderapportene

  Her alt du trenger å vite om innsending av metoderapportene. Maks lengde er 20 sider, og frist for innsending er mandag 13. januar kl. 10.00.
 • Kjetil Sæber og Markus Tobiassen

  Husk å levere metoderapport innen 13. januar

  Det er bare fire uker igjen til metoderapportene må være levert. Mandag 13. januar kl. 10.00 er siste frist, og det er lov å levere tidligere!