Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling
quality
SKUP-HOTELLET: Quality i Tønsberg er SKUPs konferansehotell.

SKUP og corona-virus

SKUP-konferansen i Tønsberg 27.–29. mars 2020 går som planlagt. Men SKUP-styret vil vurdere situasjonen fortløpende.

SKUP forholder seg til de faglige anbefalingene til Folkehelseinstituttet (FHI) og
kommuneoverlegen i Tønsberg. Vi har i dag vært i dialog med begge.

Ifølge FHI kan avlysning av store innendørs arrangementer være aktuelt ved en betydelig
internasjonal deltakelse. SKUP vil få en del utenlandske deltakere, men det store flertallet
kommer fra norske redaksjoner.

Formålet med en eventuell avlysning er å redusere smitte fra personer som selv ikke er klar
over at de er smittet. Risiko for smitte blant deltakerne, må derfor også vurderes ut fra
covid-19-situasjonen globalt når konferansen kommer.

FHI anbefaler følgende tiltak mot smittespredning på SKUP:
● God kapasitet for håndhygiene. Enten håndvask med såpe og vann eller
desinfeksjonssprit.
● Personer som har luftveisinfeksjoner skal ikke delta på konferansen. Dette gjelder
særlig hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning.
● SKUP må i samarbeid med den lokale helsetjenesten ha en plan for håndtering av
personer med mistenkt smitte og isolering av disse.
● SKUP må gi informasjon til deltakerne om generelle hygieneråd, og råd om hvordan
de skal forholde seg hvis de blir syke.

Kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg sier til SKUP at det er umulig å vite hvordan
situasjonen er når vi kommer til 27. mars. Han mener i utgangspunktet at arrangementet kan
gå sin gang, men er klar på at det kan endre seg. SKUP skal ha kontakt med
kommuneoverlegen fram mot konferansen.

Les mer om corona-viruset på FHIs hjemmeside og på hjemmesiden til Tønsberg kommune .
SKUP vil gjøre løpende vurderinger av situasjonen og komme med nødvendige
oppdateringer fram mot konferansen.

Oslo 4. mars 2020

Silje S. Skiphamn                                              John Bones
Styreleder i SKUP                                            Daglig leder i SKUP
silje@faktisk.no                                                 john.bones@skup.no

På forsiden nå