Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling
Mello Krøvel Knutsen
DISSE STÅR BAK: Marina Fridman, Anders Graver Knudsen, Fabrizio Palumbo, Roy Krøvel og Gustavo Mello er sentral i arbeidet med å utvikle The AI Journalism Resource Center på OsloMet.

Få hjelp med ditt AI-prosjekt

Nå har du sjansen til å utvikle et graveprosjekt ved hjelp av kunstig intelligens (AI). I samarbeid med SKUP tilbyr AI Journalism Resource Center og AI lab ved OsloMet bistand og kompetanse i utviklingen av prosjektet.

Søknad sendes innen 30. mai til professor Roy Krøvel ved OsloMet og med kopi til Anders Graver Knudsen og daglig leder John Bones i SKUP.
Dette er utlysningsteksten:

"I samarbeid med SKUP søker vi 2 til 3 gravejournalistiske utfordringar som kan løysast med kunstig intelligens eller datavitenskap. Ressurssenteret for undersøkande datajournalistikk og «Journalistikk-satellitten» av Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence (NordSTAR) har forskarar som skal arbeide med kunstig intelligens i journalistikk. Arbeidet vert leia av Gustavo Mello, OsloMet AI Lab, Roy Krøvel (professor i journalistikk) og Anders Graver Knudsen (prosjektleiar).

Vil du vite meir? Kontakt Roy Krøvel. royk@oslomet.no  telefon 67 23 83 27, eller Anders Graver Knudsen amkn@oslomet.no telefon 67 23 83 34

Søknaden må innehalde:

  • Forklaring på kva data som skal brukas i prosjektet
  • Eventuelle hypotesar/forskingsspørsmål
  • Foreløpig vurdering av arbeidsomfang, for eksempel talet på dagsverk (me vil i fellesskap lage ein meir detaljert plan viss prosjektet blir godkjent)
  • Eventuelle interne ressursar som står til disposisjon  

Frist: 30. mai 2023.

Det vil verte gjennomført intervju med dei beste søkarane før prosjekta vert tildelt ressursar.

I tildelinga vil vi legge vekt på om prosjekta er vesentlege og realistiske å gjennomføre. Prosjekta bør medverke til å utvikle nye metodar i datajournalistikk.

Redaksjonane må regne med en eigendel. For riksdekkande media krevst 50 % eigendel, for mellomstore og små redaksjonar krevst 25% eigendel for å gjennomføre prosjekta. Eigendelen kan være i form av arbeidstimar og/eller i form av økonomisk tilskot til prosjektet.

Du beheld naturlegvis alle rettar til dine data og dine saker. Vårt mål er å utvikle nye journalistiske metodar basert på kunstig intelligens som kan kome alle journalistar (og andre) til gode.

OsloMets ynskje er å publisere opent metodar, program etc. som kan komme journalistar, studentar og utviklar til gode."

På forsiden nå