Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling
Dataskup
Et godt økonomisk resultat på Data-SKUP i 2023 bidro til et solid overskudd for stiftelsen.

SKUP med solid overskudd i 2023

SKUP-regnskapet for 2023 viser et årsresultat på 627.693 kroner.

Årsregnskapet blir lagt frem på SKUPs årsmøte i Tønsberg fredag 12. april, like før selve konferansen starter.
Stiftelsen har dermed snudd et underskudd på 1,3 millioner kroner i 2022 til et solid overskudd i fjor.

– Vi er stolte av snuoperasjonen som er gjort, og glade for at stiftelsens økonomi er sunn og på rett kjøl. Vi har klart å få mer penger inn, samtidig som vi har holdt kostnadene nede, sier styreleder Nina Selbo Torset.

Her kan du lese årsregnskapet for 2023.

Økt støtte
Da underskuddet for 2022 var et faktum, varslet styret flere tiltak for å snu den økonomiske situasjonen. Torset forteller at styret har jobbet hardt gjennom hele 2023 med dette og tatt grep på både inntekts- og kostnadssiden. Det har hatt stor effekt.

– Vi har jobbet med å få inn nye inntekter gjennom økte bidrag fra eksisterende støttespillere og partnere, og i tillegg inngått helt nye avtaler. Vi er glade for støtten og merker at SKUP nyter stor respekt som en god samarbeidspartner, sier styrelederen.

Samtidig som aktiviteten og omsetningen har økt, er kostnadene holdt nede. 

Data-SKUP i pluss

En viktig brikke i snuoperasjonen, var å endre Data-SKUP-konferansen, som arrangeres hver høst. I 2022 ble denne avholdt på hotellet The Hub og gikk en halv million i underskudd.

– Vi klarte å arrangere en mye rimeligere, og minst like faglig god, Data-SKUP-konferanse i fjor som i 2022. Det var en stor suksess å flytte konferansen tilbake til OsloMet, som vi har et godt samarbeid med, sier Torset. 

Kostnadene er dessuten holdt nede ved å sette et tak på antall deltagere på den store konferansen i Tønsberg, og på antallet internasjonale foredragsholdere – som medfører en del reisekostnader.

Merker prisveksten 
SKUP har en klar målsetting om å holde deltageravgiften på konferansen så lav som mulig. Samtidig har overskuddet krympet de siste årene. 

– Et visst overskudd fra konferansen er viktig, fordi det er med på å finansiere driften av stiftelsen gjennom året. I 2022 så vi konsekvensene av at alt er blitt dyrere – uten at dette ble gjenspeilet i deltageravgiften på SKUP. Nå har vi derfor priset arrangementene våre mer i tråd med prisveksten på alt vi betaler for – som teknikk, hotell og bevertning, sier Torset. 

Her kan du lese årsregnskapet for 2023.

Solid egenkapital
På toppen av et driftsresultat på over en halv million kroner, kommer økte renteinntekter på drøyt 100.000 kroner.
Underskuddet fra 2022 ble dekket av stiftelsens egenkapital, som også da var solid. Etter fjorårets overskudd er egenkapitalen igjen på over tre millioner kroner.

– I 2023 har vi fått bedre kostnadskontroll, og har blant annet innført hyppig økonomirapportering til styret. Det vil vi selvfølgelig fortsette med fremover også, sier Torset.

Stiftelsen har én fast ansatt i 100 prosent stilling og driftes ellers på dugnad.

Viktige støttespillere
SKUPs viktigste økonomiske bidragsytere de siste årene har vært Stiftelsen Fritt Ord, Norsk Journalistlag, Pressens Faglitteraturfond, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og Dagbladets stiftelse. Støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjør det mulig å fortsette utviklingen av Data-SKUP. 

Utenriksdepartementet er en helt sentral støttespiller som styrker SKUPs internasjonale arbeid. Støtte fra Stiftelsen Tinius har også vært av stor betydning for SKUPs internasjonale arbeid i 2023. Tinius ga SKUP 700.000 kroner i fjor for støtte til undervisning i undersøkende metode for ukrainske journalister.

På forsiden nå