Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling
x

Få hjelp til å utvikle metoder for graving med AI

I samarbeid med SKUP søker OsloMet en til tre gravejournalistiske utfordringer som kan løses med kunstig intelligens eller datavitenskap.

Arbeidet vil bli ledet av førsteamanuensis Fabrizio Palumbo, professor Roy Krøvel og Gustavo Mello, leder for AI Lab på OsloMet.

Vil du vite mer? Kontakt Roy Krøvel eller Skups fungerende daglige leder, Jan Gunnar Furuly.

Hvis din redaksjon søker og blir plukket ut, får dere faglig bistand til å gjennomføre prosjektet.

Redaksjoner som søker må regne med at det kreves en god del egeninnsats for å gjennomføre slike prosjekter.

Søknaden må inneholde:

Forklaring på hvilke data som skal brukes i prosjektet.

Eventuelle hypoteser/forskingsspørsmål.

Foreløpig vurdering av arbeidsomfang, for eksempel antall dagsverk. Vi vil i fellesskap lage en mer detaljert plan hvis prosjektet blir godkjent.

Eventuelle interne ressurser som er tilgjengelige.

Det vil bli gjennomført intervju med de beste søkerne før prosjektene tildeles ressurser. I tildelingen vil vi legge vekt på om prosjektene er vesentlige og realistiske å gjennomføre. Prosjektene bør bidra til å utvikle nye metoder i datajournalistikk.

Erfaringer viser at riksdekkende medier bør være forberedt på å legge ned en egeninnsats som tilsvarer minst halvparten av kostnadene i prosjektet. For mindre, lokale medier, vil vi forvente mindre egeninnsats, men likevel en vesentlig innsats.

Du beholder naturligvis alle rettigheter til dine data og dine saker. Vårt mål er å utvikle nye journalistiske metoder basert på kunstig intelligens som kan komme alle journalister og andre til gode.

OsloMet ønsker å publisere åpent nye metoder, programmer etc. som kan komme journalister, studenter og utviklere til gode.

Frist: 17. juni 2023 klokken 10.00.

Send søknaden din til Roy Thowsen Krøvel royk@oslomet.no og Fabrizio Palumbo fabrizio@oslomet.no

På forsiden nå