Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP 12-14. APRIL 2024

2024/04/12 16:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling
Foto: Adrian Nielsen

VG og Psykiatriavsløringen er årets vinner av SKUP-prisen

Årets SKUP-pris går til VGs Psykiatriavsløring, av Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman.

Det annonserte SKUP-styreleder Bernt Olufsen under gallamiddagen på Quality hotell i Tønsberg, seint lørdag kveld.

Grivi Normann og Åsebø har gjennomgått tusenvis av håndskrevne tvangslogger i norsk psykiatri, og avslørt omfattende og ulovlig beltebruk.

- Sjelden har vi sett et prosjekt som så til de grader oppfyller pressens selvpålagte samfunnsoppdrag, sa SKUP-styreleder Bernt Olufsen fra scenen.

-  Å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner.

I juryens begrunnelse heter det i tillegg:

«Alvorlig syke mennesker som er tvangsinnlagt og frihetsberøvet i psykiatrien er den mest sårbare gruppen vi har i Norge. Årets vinnere har møtt betydelig motstand i arbeidet med å kartlegge bruk tvang i psykiatrien. Og det må nærmest karakterisere som sabotering når enkelte jurister og kommunikasjonssjefer ved enkelte sykehus har trenert og delvis nektet innsyn i tvangslogger som de av departementet etter hvert ble pålagt å offentligjøre.

Juryen er dypt imponert over det metodiske arbeidet med å digitalisere og deretter analysere tusenvis av håndskrevne notater fra sykehusenes tvangsprotokoller. De journalistiske vurderingene som er gjort i møte med sårbare pasienter holder en høy etisk standard. Juryen vil i tillegg berømme den journalistiske presentasjonen – blant annet i form av interaktiv grafikk som tydelig viser hvordan tvangsbruken nær dobles i sommerferien når ufaglærte og vikarer er på jobb.


Årets vinnere har dokumentert hvordan hundrevis av pasienter hvert år blir reimet fast på ulovlig vis ved norske sykehus. Avsløringen har medført at Helsedepartementet har pålagt alle norske sykehus å registrere tvangsbruken for 2014 og 2015 på nytt. Det er i tillegg nedsatt et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå og vurdere tvangslovgivningen.»

- Helt fantastisk. Det er helt fantastisk. For en VG-kveld! sier Grivi Normann og Åsebø etter å ha blitt overrakt prisen.

Disse vant SKUP-diplomer for sin gravende journalistikk i året som har vært:

Tidligere i kveld vant frilanser og filmskaper Anders Hammer årets Internasjonal reporter-pris.

Juryen har lest om lag 1000 sider metoderapport, i forkant av denne kvelden. Her er de 47 rapportene som kjempet om SKUP-prisen.

På forsiden nå