Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP-KONFERANSEN STARTER OM

2022/04/01 16:00:00
Countdown placeholder
test
Oseberg
JURYLEDEREN: Bernt Olufsen i kjent positur i Oseberg i Tønsberg mens han kunngjør hvem som vinner SKUP-prisen og SKUP-diplomene.

Juryens kriterier for SKUP-prisen

Juryen vurderer de innsendte metoderapportene etter disse kriteriene når den arbeider med å kåre vinnere av SKUP-prisen.

•    NYHETSVERDI – At saken handler om forhold som ikke tidligere er kjent for offentligheten. At nyheten er oppsiktsvekkende og setter dagsorden. Nyhetsverdien kan referere seg til både lokale, nasjonale og internasjonale forhold.
•    NY METODE – At arbeidet inneholder elementer av ny journalistisk metode som kan inspirere andre eller benyttes i andre sammenhenger. At rapporten beskriver journalistiske grep som kolleger kan lære av.
•    KONSEKVENSER – At forholdene som avdekkes fører til konkret endring. At urett eller feil kan bli rettet, hvis dette er mulig.  Det er ikke en konsekvens i juryens forstand at saken får oppmerksomhet i form av debattinnlegg og spørsmål til politikere.
•    EGNE UNDERSØKELSER – At arbeidet består i selvstendige undersøkelser av de forhold som arbeidet omhandler, og ikke er basert på arbeid som andre medier eller eksterne kilder har utført.
•    ORIGINALITET – At arbeidet er basert på en egen idé, som andre ikke har utført tidligere. Hvis utgangspunktet er inspirert av andre bør det framgå av metoderapporten.
•    MOTSTAND – At arbeidet består i å bryte ned motstand fra maktutøvere eller krefter som ønsker å tildekke de forhold som søkes avdekket. At man ikke gir seg selv om arbeidet er tidkrevende, men holder i saken og finner nye veier til målet.
•    VESENTLIGHET – At saken handler om å avdekke kritiske samfunnsforhold eller urett som er begått mot enkeltperson eller grupper av mennesker. At man lever opp til medienes samfunnsrolle i et opplyst demokrati.
•    DOKUMENTASJON – At faktaopplysninger, påstander og kritikk som fremsettes ledsages av konkret dokumentasjon, og at denne er gjort tilgjengelig for allmennheten på en god måte.
•    KILDEKRITIKK – At det redegjøres for kildenes motivasjon og at det er stilt kritiske spørsmål til kildene. At arbeidet bygger på et bredt kildegrunnlag.
•    KILDEHÅNDTERING – At det er tatt hensyn til sårbare kilder, at saken i størst mulig grad baserer seg på åpne kilder, at det er utvist skjerpet aktsomhet ved bruk av anonyme kilder. At upublisert kildemateriale og anonyme kilder er tilstrekkelig beskyttet i henhold til vårt kildevern.
•    ETISKE PROBLEMSTILLINGER – At arbeidet er utført i samsvar med Vær Varsom-plakatens regler. At spørsmål som berøres av disse er gjennomdrøftet i redaksjonen. Etiske veivalg bør forklares i metoderapporten.
•    FORMIDLING – At saken er fremstilt på en måte som er lett forståelig for allmennheten. At saken er presentert på en måte som vekker interesse og engasjement. At det er benyttet gode presentasjonsgrep, visuelt eller innholdsmessig.
•    METODERAPPORTEN – At fremstillingen av journalistisk metode inneholder en beskrivelse av samtlige punkter som er nevnt ovenfor. At metoderapporten er holdt innenfor grensen på 20 sider og ikke inneholder vedlegg som burde framgå av selve rapporten. Vedlegg bør være begrenset til publisert materiale.

 

På forsiden nå
 • Mange husker bildene av Clarissa Ward, den vestlige krigsreporteren i hijab som rapporterte fra bakken i Afghanistan foran væpnede Taliban-soldater da de overtok makten i landet høsten 2021.

  Krigsreporter Clarissa Ward til SKUP 2022

  Den profilerte utenrikskorrespondenten fra CNN deler dramatiske erfaringer fra Talibans maktovertakelse i Afghanistan på SKUP-konferansen 2022. Flere internasjonale foredragsholdere er klare for konferansen.
 • Facebook-varsler Frances Haugen

  Facebook-varsleren kommer til SKUP 2022

  Frances Haugen, dataingeniøren som varslet om Facebooks oppsiktsvekkende metoder, forteller sin historie på årets SKUP-konferanse i Tønsberg.   
 • Oseberg

  62 bidrag slåss om SKUP-prisen

  Juryen får litt av en jobb når den skal kåre vinneren av SKUP-prisen. Når juryleder Bernt Olufsen entrer podiet i Oseberg i Tønsberg lørdag 2. april for å kunngjøre vinnerne av pris og diplomer, har han og resten av juryen gjennomgått 62 prosjekter.
 • IJ SKUP

  Juryen trenger brukertilgang

  Janne Jacobsen ved IJ sitter klar til å motta metoderapportene som skal konkurrere om SKUP-prisen. Fortsatt er dropboxen hennes tom, men mandag etter kl. 10 er den fylt opp med bidrag fra presse-Norge. Da går fristen ut for å levere rapport.
 • Pris- og diplomvinnere på SKUP-konferansen i 2017.

  Nå kan du melde deg på konferansen - dette skal til for å vinne SKUP-prisen

  Nå kan du melde deg på SKUP-konferansen 2022!
 • Årsmøter 2020

  Søker medlemmer til SKUPs organer

  Årsmøtet i SKUP skal i 2022 velge nye medlemmer til SKUPs organer, som SKUP-styret, SKUPs råd og SKUPs kontrollkomité. Valgkomiteen ber nå om innspill på kvalifiserte personer fra mediene og medieorganisasjoner som kan bekle verv i de ulike organene.
 • vinnerkvartetten fra dn

  17. januar er fristen for å levere metoderapport

  Du kan nå levere metoderapport for å konkurrere om SKUP-prisen, og mandag 17. januar 2022 kl. 10.00 er siste frist. Her er all info du trenger i arbeidet.
 • Oseberg

  Juryens kriterier for SKUP-prisen

  Juryen vurderer de innsendte metoderapportene etter disse kriteriene når den arbeider med å kåre vinnere av SKUP-prisen.