Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATASKUP 26. OKTOBER 2024

2024/10/26 09:30:00
Countdown placeholder
Nedtelling
SKUP
SKUP legger frem årsregnskapet for 2022.

SKUP med underskudd i 2022

Styret varsler grep for å snu den økonomiske situasjonen.  

Årsregnskapet for 2022 skal legges frem på SKUPs årsmøte i Tønsberg fredag 21. april. Til tross for omsetningsvekst, viser årsresultatet et underskudd på 1,3 millioner kroner.

Vi skulle gjerne lagt frem et bedre resultat. Det har aldri vært så høy aktivitet i stiftelsen som i 2022, men vi har heller ikke hatt så store kostnader før, sier styreleder Nina Selbo Torset.

Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse er en ideell organisasjon hvor styret jobber på dugnad med å arrangere journalistfaglige konferanser og kurs i inn- og utland. 

SKUP-konferansen er den største og trekker over 650 journalister til Tønsberg hver vår.

SKUP-konferansen er stiftelsens viktigste inntektskilde. Vi er avhengige av at den går med et solid overskudd for å finansiere driften gjennom året. Det gjør oss sårbare. SKUP-konferansen i fjor var en stor faglig suksess, men den var dessverre lite lønnsom på grunn av økte kostnader, sier styrelederen.

Solid egenkapital

Samtidig som SKUP-konferansen var lite lønnsom, gikk Dataskup med underskudd. I tillegg har stiftelsen hatt høyere administrative kostnader enn året før. Det skyldes blant annet flyttingen til Pressens Hus og økte personalkostnader på grunn av den høye aktiviteten.

Underskuddet i 2022 dekkes i sin helhet av stiftelsens egenkapital, som etter dette er på 2,44 millioner kroner.

– I pandemiårene har SKUP klart å bygge opp en solid egenkapital. Vi har derfor god ryggdekning nå, men vi må likevel ta grep for å kutte kostnader og samtidig øke inntektene, sier Torset.

Siden resultatet ble kjent for styret i 2023 har de hatt en grundig gjennomgang av årsregnskapet og rutiner. Styret har allerede innført flere tiltak for bedre kostnadskontroll i stiftelsen.

Styret må ta selvkritikk på at vi ikke ble klar over størrelsen på underskuddet på et tidligere tidspunkt. Vi tar dette på stort alvor og innfører blant annet hyppigere økonomirapportering, sier Torset.

Strammer inn

SKUPs omsetning har økt fra under 5 millioner kroner før pandemien til nesten 10 millioner kroner i 2022. 

Før var SKUP hovedsakelig én stor konferanse i løpet av året. Det var forholdsvis enkelt å ha oversikt. Nå har vi veldig mange store og små prosjekter som går parallelt, og omsetningen har vokst enormt på få år. Det krever mer oppfølging også av styret.

Så langt i 2023 har stiftelsen hatt et sterkt fokus på å kutte kostnader. Styret har blant annet reforhandlet avtaler og satt begrensninger på antall internasjonale foredragsholdere.

– Vi slo virkelig på stortromma i fjor etter tre års opphold i pandemien, men den totale kostnaden ble for høy. Selv om vi strammer inn, har vi flere store stjerner i år også, sier Torset.

Daglig leders stilling er fra 2023 utvidet til 100 prosent på fast basis. Det medfører en kostnadsøkning for SKUP, men er etter styrets oppfatning nødvendig for å håndtere den økte aktiviteten i stiftelsen.

Vi er veldig glade for at John Bones takket ja til å gå over i en heltidsstilling. Han er enormt viktig for SKUP, og nå får han også mer tid til administrativ og økonomisk oppfølging av de mange prosjektene stiftelsen har, sier Torset.

Vil holde deltakeravgiften så lav som mulig

Styrelederen sier hun er bekymret over at SKUP er avhengige av store overskudd på konferansene for å finansiere driften i stiftelsen gjennom året. Et utvalg i SKUP-styret er derfor satt ned for å jobbe med nye inntektsstrømmer. Å øke de frie inntektene skal også være et fokusområde for daglig leder i 2023.

SKUP har mange gode støttespillere allerede, men jeg er sikker på at vi kan finne flere og dessuten andre måter å finansiere arbeidet vi gjør med å styrke den kritiske og undersøkende journalistikken, sier daglig leder John Bones.

Torset peker på at det generelt er blitt dyrere å arrangere konferanser. Alt fra teknikk til bevertning og hotellovernattinger koster betydelig mer enn før pandemien.

Vi ønsker å holde deltakeravgiften så lav som mulig så flest mulig kan komme på konferansen. Men vi må også dekke inn de økte kostnadene. Deltakeravgiften er en av flere ting vi må se på.

I år koster det 9680 kroner å delta på SKUP-konferansen. Stiftelsens andel av dette er 3500 kroner i deltakeravgift.

Data-SKUP flyttes

I 2022 ble Data-SKUP for første gang arrangert på The Hub i Oslo sentrum. Styret har over tid jobbet med grep for å utvikle Data-SKUP og få enda flere deltakere til konferansen som har datatekniske metoder i fokus.

Det koster å leie et storslagent konferansehotell. Det var en økonomisk risiko, men vi vurderte at den ville veies opp på lang sikt. Dessverre opplevde vi samtidig svikt i billettsalget fordi mange redaksjoner måtte stramme inn på pengebruken i fjor høst, sier Torset.

Konferansen fikk svært gode tilbakemeldinger fra de 250 deltakerne, men resultatet ble til slutt en halv million kroner i underskudd.

– Data-SKUP har ikke pleid å ha store overskudd, men det er klart det kjennes med et såpass stort fall. Inntil vi har sikret stiftelsen flere inntekter, er det riktig å stramme inn der vi kan. Her så styret en stor sparemulighet, så høsten 2023 vil Data-SKUP arrangeres på OsloMet, som vi har et godt samarbeid med og har arrangert konferanse hos med stor suksess mange ganger tidligere.

Torset forsikrer at flyttingen ikke påvirke Data-SKUPs faglige verdi. 

– Selv om vi nå må kutte kostnader, vil vi så langt det lar seg gjøre skjerme tilbudet til SKUPs konferansedeltakere.

Omsetningen til SKUP endte i 2022 på 9,8 millioner kroner. Det er en oppgang på 6 millioner kroner fra 2021, hvor mye av SKUPs aktivitet ble forhindret av pandemien. Til tross for veksten ender altså resultatet i et underskudd. Årsregnskapet viser at stiftelsen hadde driftskostnader på over 11 millioner kroner, en kraftig økning fra 3,4 millioner kroner i 2021.

Last ned SKUPs årsregnskap her.

Les mer om den økonomiske situasjonen i styrets beretning for 2022

På forsiden nå