Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP STARTER OM

2021/04/16 14:00:00
Countdown placeholder
test

Årsmøtet

Årsmøtet er SKUPs høyeste organ og avholdes i forbindelse med den årlige SKUP-konferansen. Alle betalende deltakere på konferansen som kvalifiserer til medlemsskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.