Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP 12-14. APRIL 2024

2024/04/12 16:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling

SKUPs sekretariat

Jan Gunnar Furuly, fungerende daglig leder.

Du kan også kontakte styreleder Nina Selbo Torset eller nestleder Synnøve Åsebø om du ønsker å henvende deg til oss.