Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP-KONFERANSEN 21.–23. APRIL 2023

2023/04/21 14:00:00
Countdown placeholder
test

SKUPs sekretariat

John Bones, daglig leder.

Du kan også kontakte styreleder Nina Selbo Torset eller nestleder Jonas Alsaker Vikan om du ønsker å henvende deg til oss.