Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

DATA-SKUP STARTER OM

2019/10/26 09:00:00
Countdown placeholder
test

Kontrollkomiteen

Karine Østtveit,  Dagbladet (leder)
Bjørn Bore, Vårt Land
Fritz Leo Breivik, Nord universitet, Bodø