Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP-KONFERANSEN STARTER OM

2022/04/01 16:00:00
Countdown placeholder
test

Kontrollkomiteen

Ståle Hansen, NRK (leder)
Bjørn Bore, Vårt Land
Astrid Marie Holand, Nord universitet, Bodø